Geen plek meer op het tijdstip dat je wil reserveren?
Duid een kwartiertje vroeger of later aan. Misschien is er dan nog wel een tafeltje vrij.